Sinagoga


El dia 22 de gener de 2006 es procedí a la introducció de la Torà (Hajnasat Sefer Tora) donada pel Sr. Rozencwaig.

×

Rozencwaig El Sr. Rozencwaig en el moment de comprar el Sefer en la ciutat de Nova York.

introducción del Sefer Moments previs a la introducció del Sefer en la Sinagoga Schlomo Ben Adret.

title El rabí Carciente de la C.I.B. entrant la Torà en la Sinagoga.

Jacques Malka El rabí Jacques Malka de Miami destacant la importància històrica de la introducció de la Torà

Pilar Rahola La Sra. Pilar Rahola, col·laboradora entusiasta del Projecte, fent ús de la paraula.

Aarón Hakodesh Introducció de la Torà en el Aarón Hakodesh.

Jaime Einstein de Miami El Sr. Jaime Einstein de Miami es dirigí als assistents en català.

Miguel Iaffa El director de l'Associació, Sr. Miguel Iaffa, fent una ressenya del camí seguit pel Projecte de Recuperació.